Årsmöte 2013

Årsmöte 2013

Dagordning och mötets behörighet godkändes och styrelsen för 2012/2013 beviljades ansvarsfrihet. Årsberättelse: Johan Skippari och Love Häkänen Wisjö står numera som firmatecknare av föreningen. Sören Karlsson och Iwo Glavic har valts till hedersmedlemmar och erhållit...
Månadsuppdatering: April 2013

Månadsuppdatering: April 2013

Öppettider: Första Maj 1/5, Kristi himmelfärdsdag 9/5 och Sveriges nationaldag 6/6 kommer gymmet att hålla öppet kl. 14-18 Förslagslådan: 1. Skruva ner stödtassarna på nya cross-maskinerna. Styrelsens svar; materialaren ombesörjer detta. 2. Nu är det väl dags att...