armote2013

Dagordning och mötets behörighet godkändes och styrelsen för 2012/2013 beviljades ansvarsfrihet.

Årsberättelse: Johan Skippari och Love Häkänen Wisjö står numera som firmatecknare av föreningen. Sören Karlsson och Iwo Glavic har valts till hedersmedlemmar och erhållit varsitt guldkort samt fri träning livet ut. Föreningen har fått en ny hemsida genom webbadministratör Christoffer Grentzelius och med Emma Johansson som uppdaterar sidan. Styrelsen beslutade om ett investeringsuppehåll med undantag för underhåll av lokalen från Maj fram till årsskiftet, vilket har fullföljts. Gymmet höll stängt sammanlagt 6 dagar under 2012 (Midsommar, Jul och Nyår). Föreningen sponsrade Sveriges Starkaste Man som hölls under Augustifestivalen (18/8). Stölder förekom i herrarnas omklädningsrum, föreningen gick ut med information till medlemmarna om detta via hemsidan och på Facebook, vilket gav bra respons.

Investeringar 2012/2013: kettlebells, hantlar, maghjul, tävlingsgodkänd bänkpressbänk, nytt kassasystem, tävlingsstänger, papper och rengöringsspray till lokalen, internet, nytt löpband, 2st nya cross-trainers, ny musikdator med Spotify samt en ny receiver.

Styrelsen 2013/2014: ordförande – Johan Skippari, vice ordförande – Patrick Johansson, kassör – Love Häkänen Wisjö, sekreterare – Emma Johansson, ordinarie ledamot – Rikard Persson, suppleanter – Jimmie Stjernström, Fredrik Wätterbäck och Mats Sahlberg.

Övrigt: Under året som gått har fyra långivare lämnat föreningen och fyra har tillkommit, för närvarande finns det arton långivare. Styrelsen har ansökt om tävlingslicens hos styrkelyftsförbundet som väntar svar från distriktsförbundet innan beslut kan fattas. Investeringar under följande år kan då bl.a. bli godkänd tävlingsutrustning.

Framtid: Föreningen kommer att stanna kvar i nuvarande lokal i ytterligare 3 år.

page32

%d bloggare gillar detta: