Årsmöte 2013

Årsmöte 2013

Dagordning och mötets behörighet godkändes och styrelsen för 2012/2013 beviljades ansvarsfrihet. Årsberättelse: Johan Skippari och Love Häkänen Wisjö står numera som firmatecknare av föreningen. Sören Karlsson och Iwo Glavic har valts till hedersmedlemmar och erhållit...