Återinförda restriktioner angående max antal tränande

På grund av smittoläget i samhället så behöver vi tyvärr återingöra restriktionerna enligt nedan. Högst 15 st personer får vistas i träningslokalen. Sprita händerna innan du går in i lokalen.Torka av maskiner och redskap efter dig (spray flaskor och torkpapper finns i...

läs mer

Nya restriktioner angående max antal tränande

Högst 15 st personer får vistas i träningslokalen. Kom ihåg att sprita händerna innan du går in i lokalen, torka av maskiner och redskap efter dig ( spray flaskor och torkpapper finns i lokalen ).  Hälsningar personalen

läs mer