Comet gym kommer att införa restriktioner
Ang Corona viruset. Vi kommer att stänga omklädesrum, duschar och bastu samt ska ni hålla avstånd, torka av maskiner och redskap efter användning. Det kommer att finnas handsprit och klorin flaskor i lokalen.
Dessa regler börjar att gälla f.r.o.m lördagen den 21/11 Och tills vidare. Hälsnigar Personalen